Börcs Község Honlapja polgarmester[kukac]borcs.hu
„A vidék érintése……..”

KERESÉS

Pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ESZAProjekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Börcs Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház

A Projekt címe: Élő közösségek a Holt-Rábca mentén

Szerződött támogatás összege: 47 271 202 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

Börcs Község Önkormányzata a Rábca Menti Szociális Szolgáltató Házzal együttműködve 2018-ban 47 271 202 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az „Élő közösségek a Holt-Rábca mentén” című projekt megvalósítására, melynek legfontosabb célja, hogy erősítse a már kialakult helyi közösségeket és újakat hozzon létre.

A projekt átfogó céljai voltak:

 • A helyi lakosok megtartása, elvándorlásuk esélyének csökkentése;
 • A lakosok közösségi életbe való bekapcsolásának ösztönzése;
 • A helyi környezeti, építészeti-táji és kulturális-történelmi értékeinek megóvása és ápolása.

Specifikus célok:

 • célcsoportok mozgósítása: meglévő kisközösségek munkájának segítése, új közösségek generálása, és a településen élők bevonása a közösségi munkába;
 • a célcsoportok számára tartalmas elfoglaltság biztosítása: a meglévő közösségi események mellett új programok generálása a helyi szükségletekre építve;
 • a helyi hagyományok, környezeti, építészeti, kulturális és történelmi értékek megjelenítése a programokban, és új szokások kialakulásának támogatása;
 • a tervezett programok nyitott, mindenki számára elérhető módon való megszervezése és lebonyolítása, különös figyelemmel az egészségi, szociális és gazdasági szempontból hátrányosan érintett személyekre (fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők, nehéz anyagi körülmények között élők, tartós munkanélküliek és alacsony végzettségűek);
 • generációk közötti együttműködés erősítése, kiemelten a 11-19 év közötti fiatalok és a nyugdíjas korosztály tagjai között: célzott tudás-átadó és önkéntes programok szervezése;

A projekt a település teljes lakosságát érintette, de kiemelten foglalkozott a következő célcsoportokkal:

 • Kiskamasz és kamaszkorú fiatalok (11-19 évesek)
 • Fiatal felnőttek, kisgyermekes szülők (20-40 évesek)
 • Nyugdíjasok (66 évnél idősebbek)

A projekt keretében számos közösségi rendezvényre került sor 2022 év végéig, lehetőség volt belföldi és külföldi tanulmányutakon való részvételre, elindult az elsősorban a gyerekeket és a fiatal családokat érintő közlekedésbiztonsági program, melynek keretében többek között kerékpárok vételére is sor került. A megvalósítási időszakban fiatal és idősebb lakosok bevonásával kerültek lebonyolításra különböző tréningek.

Folyamatosan lehetőség volt közösségi beszélgetéseken, szakmai fórumokon való részévtelen, ahol a résztvevőkkel együttműködve kerültek meghatározásra az új célok és feladatok, felhasználva a megvalósult eredményeket.

A projekt keretében megújult a falusi hirdetőtáblák, a település honlapja és a helyi újság; emellett kibővült az IKSZT/Teleház szerepköre is.

Megvalósult eredmények:

 • növekedett a helyi közösségek által szervezett események száma;
 • növekedett az aktív tagok, segítők és önkéntesek száma;
 • színesebbé vált a település programkínálata, valamennyi célcsoport számára megnyílt a kapcsolódás lehetősége;
 • a helyi értékek (természeti, épített és szellemi kulturális) újra a „közösségi figyelem” középpontjába kerültek.

 

A projektben betervezett tevékenységek az alábbiak voltak:

 • Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: közösségi interjúk lebonyolítására kerül sor, valamint közösségi beszélgetésekre és közösségi felmérés készítésére, melyek célja az interjúk eredményeinek megvitatása és a közösségi cselekvési terv összeállítása.
 • Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele: feltérképezzük a még feltáratlan helyi értékeket, melyek nyomai levéltárban, könyvtárban lelhetők fel, illetve vannak a faluban vagy az ország egyéb pontjain élő önkéntes civilek, akik hobbi szinten kutatják a falu régmúltba visszamenő eseményeit, helyszíneit.
 • Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása:
 • negyedévente legalább 1 alkalommal közösségi események, akciók, programok megszervezése és lebonyolítása. Ezek közül évente 1 nagyobb rendezvény megtartása, és 3 kisebb, kevesebb lakost megmozgató akció megszervezése.
 • félévente egy új közösségi folyamat elindítása; a folyamatok határozzák meg a közösségi programok, akciók témáját is, s az évi egy nagyobb rendezvény témájáról a helyi közösség fog dönteni.
 • a börcsi honlap fejlesztése, valamint a helyi újság megújítása;
 • részvételi fórumokon belül az első évben 4, az ezt követő két évben 2-2 közösségi fórum tartása, melynek célja az eddig projekteredmények megvitatása, és a következő feladatok átgondolása.
 • A helyi közösségi élet szempontjából meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása: új helyi esélyegyenlőségi program összeállítása és a korábbi közművelődési rendelet megújítása;
 • A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
 • A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: helyi közösségfejlesztő, szakmai vezető és projektmenedzser alkalmazása, valamint külső szakértő bevonása megbízási díjjal a projekt teljes időtartamára;
 • Infokommunikációs akadálymentesítés: a meglévő honlap fejlesztése és a helyi újság megújítása kapcsán;
 • Eszközbeszerzés: 1 db tábla a tájékoztató közösségi információs ponthoz és 7 db hirdetőtábla elhelyezése a faluban, a lakosság tájékoztatása érdekében, továbbá 20 db kerékpár beszerzése a közlekedésbiztonság javítását segítő programok megvalósításához
 • Közlekedésbiztonság javítását segítő programok: 1 új, a programmal kapcsolatos folyamat elindítása, melyet kiegészít 2 db közösségfejlesztő akció megszervezése; a programba beletartozik egy, a célcsoport számára szervezett tréning, valamint egy belföldi jógyakorlat-szerzésre irányuló tanulmányút is;

gyor hulladek honlap banner

logo kisterseg

magyar falu logo

Borcslogó

ELÉRHETŐSÉGEK

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltség Börcs, Erzsébet tér 4.
Telefon: 96/553-240
Mobil: 70/338-5197

Ügyfélfogadási idő Börcsön:

Hétfő: 8-18 óráig
kedd-csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

 

esza