oben
links
Üdvözöljük Önt Börcs Község hivatalos honlapján!
rechts
Joomlafiles
Fő menü
Bevezető
Település történet
Hirdetmény
Önkormányzat
Intézményeink Óvoda Iskola
Civil szervezetek
Közérdekű információk
Archívum
Képgaléria
Partnereink
Programok rendezvények
Kapcsolat
Keresés
Helytörténeti Fotóalbum
Börcs klub

 

Kérjük adója 1%-val támosgassa alapítványainkat! 

Börcs Fejlődéséért Alapítvány:
18526561-1-08

Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület:
18528398-1-08

Községi Sportkör Börcs:
19881605-1-08

Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
18973781-1-08

Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület
18987258-1-08

 
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda PDF Nyomtatás

(avagy: amilyenek a Börcsikék, olyanok lesznek a Börcsiek)

Harminchárom csoportkép a falon – figyelmeztet az idõ múlására és õrzi a múlt emlékét.
1973 õszén egy régi átalakított épületben kezdte meg mûködését az óvoda a faluban.
1997 szeptemberében új idõszámítás kezdõdött az intézmény életében: egy korszerû (csoportszoba, külön étkezõ-, altató, hatalmas aula) épületébe költözött és felvette a Pitypang nevet.Û
A személyi és tárgyi feltételek optimálisan adottak ahhoz, hogy a Hétköznapi varázslatok címû helyi nevelési programunkban megfogalmazott célokat elérjük és a kitûzött feladatokat megoldjuk.
Az osztatlan, egycsoportos óvoda gyermeklétszáma évtizedek óta 30-40 fõ között alakul. Két óvónõ, egy dajka és két konyhai dolgozó látja el a gyerekeket. (rövidebb – hosszabb idõre kapunk egy-egy kisegítõ alkalmazottat.) Az élelmezésvezetõ másodállásban látja el a feladatát. Logopédus, mozgásterapeuta és számítástechnikai szakember segíti nevelõmunkánkat. A szülõk igénye alapján évi egy alkalommal gyermekorvos tart elõadást.
Alapvetõ célunk, hogy a gyermekeknek érzelmi biztonságot nyújtó, derûs óvodai légkört, játékközpontú körülményeket teremtsünk, s munkánk a családi nevelés fontos kiegészítõje legyen.
Nevelési koncepciónk: közös élményekre épülõ közös tevékenység során pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezet tevékeny megismerésére és a környezet védelmére, kiemelt feladatunk – ezért megkülönböztetett figyelmet, fordítunk – a magyar nyelv helyes használatára, a hagyományõrzésre, a hagyományápolásra és ezeken keresztül a magyar identitástudat kialakítására. Nevelésünk a teljes személyiség kibontakoztatására irányul.
A partnerközpontú szemléletmód jellemzõ az óvodára. Korrekt kapcsolat alakult ki az Önkormányzattal, az Iskolával, az Egyházzal, az egészségügyi szolgálattal (védõnõ, orvos, gyermekjóléti szolgálat) és a községi civil szervezetekkel (nyugdíjas klub, vöröskereszt, tûzoltók, BÖFME). Az óvoda minél több szállal kapcsolódik környezetéhez, annál jobban tudja teljesíteni a programjában meghatározott célkitûzéseit, feladatait.
Az óvoda helyi közszolgálattá vált. A mûködés hatékonysága a környezeti háttér eredõje, amelyben az óvoda él és dolgozik. A legmagasabb szakmai felkészültséggel végzett munka is talaj nélkül marad, ha nem illeszkedik a helyi befogadó közeg elvárásaihoz, nem alkalmazkodik a helyi lehetõségekhez.
A Pitypang Óvodának nemcsak belsõ arca, belsõ tevékenysége van. Aktív részt vállal a település életében, – egyfajta kulturmissziót tölt be.
Egyrészt maga a hely predesztinálja erre, másrészt az óvoda dolgozóinak hozzáállása.
Óvodai életünk eseményeit, tevékenységeit (ami a konkrét, gyakorlati, megvalósítása az elméletben felvázoltaknak) egy tarka mezei virágcsokorba szedtem, amit szeretettel átnyújtok az olvasóknak.
Egy-egy esemény – egy- egy virágszál. Vannak olyan virágok, amelyek minden évben a csokor alkotórészei. Ilyenek: szõlõszüret, mustkészítés, szõlõlekvárfõzés, kukoricatörés, õszi kincsek (termések) gyûjtése, Mikulás ünnepség, karácsonyfa-ünnepség, betlehemes játék az egész falunak, farsangi lakodalmas, kiszebábégetés – szintén az egész falunak, egész napos kirándulás a környékre (Budapest, Martonvásár, Székesfehérvár, Bábolna, Fertõrákos és stb.) ünnepi mûsorok átadása myugdíjasklubban, Evangélikus Szeretetházban, idõsek napján, Falukarácsonyon, a világháború áldozataira emlékezés az emlékmûnél virággal, gyertyagyújtással, évzáró ünnepség, hangverseny látogatások Gyõrben, születésnapok megünneplése Börcsikék oviújság évenkénti megjelenése (immár 7. alkalommal) nyílt nap az óvodában, március 15.-e közös megünneplése az iskolával, bábszínház, bûvészek, biciklisnap.
Vannak egyszeri, vagy nagyon ritka események, amelyek csak alkalmanként színesítik csokrunkat: szereplés a Nyugat Kapujában millenniumi fesztiválon, ahol különdíjat kaptunk, diófaültetés közösen a nyugdíjasokkal, egy gyermek – egy fa akció keretében a hatalmas udvar fásítása, gyermekírók látogatása (Gazdag Erzsi, Marék Veronika) kulturális mûsor adása a kettõs kereszt és a napóra avatásán, múzeumlátogatás, koncertlátogatás.
Már nyiladozik az új virágszál: egy baba-mama kör kezdte meg mûködését.
Az óvoda kapuja nyitva áll: ki is megyünk rajta a nagyvilágba és be is lehet rajta jönni!
A különféle civil szervezetek rendezvényeihez igyekszünk személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. (képzõmûvészeti kiállítások, irodalmi kávéház, polgári esküvõ, állófogadások)
Ezekbõl mi kiszûrjük, adaptáljuk mindazt, amit nevelõmunkánkban, a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével hasznosítani tudunk. (kiállításon való viselkedés, véleményalkotás egy-egy képrõl, stb.)

Hogy is mondta Veres Péter, a költõ?

„ide kell hoznunk a nagyvilágot
Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó,
Ami nemes és amit érdemes”

Ne feledjük: amilyenek a Börcsikék, olyanok a Börcsiek!!!

Polgárdy Zsoltné óvodavezetõ
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
9152 Börcs, Erzsébet tér 4/a,
Tel.: 96/553-244

 
Kapcsolódó elemek


BÖRCS 2008 ©