Joomlafiles
Bevezető
Település történet
Hirdetmény
Önkormányzat
Intézményeink
Civil szervezetek
Közérdekű információk
Archívum
Képgaléria
Partnereink
Programok rendezvények
Kapcsolat
Keresés
Helytörténeti Fotóalbum
Börcs klub

 

Kérjük adója 1%-val támosgassa alapítványainkat! 

Börcs Fejlődéséért Alapítvány:
18526561-1-08

Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület:
18528398-1-08

Községi Sportkör Börcs:
19881605-1-08

Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
18973781-1-08

Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület
18987258-1-08

 
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda PDF Nyomtatás

(avagy: amilyenek a Börcsikék, olyanok lesznek a Börcsiek)

Harminchárom csoportkép a falon – figyelmeztet az idõ múlására és õrzi a múlt emlékét.
1973 õszén egy régi átalakított épületben kezdte meg mûködését az óvoda a faluban.
1997 szeptemberében új idõszámítás kezdõdött az intézmény életében: egy korszerû (csoportszoba, külön étkezõ-, altató, hatalmas aula) épületébe költözött és felvette a Pitypang nevet.Û
A személyi és tárgyi feltételek optimálisan adottak ahhoz, hogy a Hétköznapi varázslatok címû helyi nevelési programunkban megfogalmazott célokat elérjük és a kitûzött feladatokat megoldjuk.
Az osztatlan, egycsoportos óvoda gyermeklétszáma évtizedek óta 30-40 fõ között alakul. Két óvónõ, egy dajka és két konyhai dolgozó látja el a gyerekeket. (rövidebb – hosszabb idõre kapunk egy-egy kisegítõ alkalmazottat.) Az élelmezésvezetõ másodállásban látja el a feladatát. Logopédus, mozgásterapeuta és számítástechnikai szakember segíti nevelõmunkánkat. A szülõk igénye alapján évi egy alkalommal gyermekorvos tart elõadást.
Alapvetõ célunk, hogy a gyermekeknek érzelmi biztonságot nyújtó, derûs óvodai légkört, játékközpontú körülményeket teremtsünk, s munkánk a családi nevelés fontos kiegészítõje legyen.
Nevelési koncepciónk: közös élményekre épülõ közös tevékenység során pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezet tevékeny megismerésére és a környezet védelmére, kiemelt feladatunk – ezért megkülönböztetett figyelmet, fordítunk – a magyar nyelv helyes használatára, a hagyományõrzésre, a hagyományápolásra és ezeken keresztül a magyar identitástudat kialakítására. Nevelésünk a teljes személyiség kibontakoztatására irányul.
A partnerközpontú szemléletmód jellemzõ az óvodára. Korrekt kapcsolat alakult ki az Önkormányzattal, az Iskolával, az Egyházzal, az egészségügyi szolgálattal (védõnõ, orvos, gyermekjóléti szolgálat) és a községi civil szervezetekkel (nyugdíjas klub, vöröskereszt, tûzoltók, BÖFME). Az óvoda minél több szállal kapcsolódik környezetéhez, annál jobban tudja teljesíteni a programjában meghatározott célkitûzéseit, feladatait.
Az óvoda helyi közszolgálattá vált. A mûködés hatékonysága a környezeti háttér eredõje, amelyben az óvoda él és dolgozik. A legmagasabb szakmai felkészültséggel végzett munka is talaj nélkül marad, ha nem illeszkedik a helyi befogadó közeg elvárásaihoz, nem alkalmazkodik a helyi lehetõségekhez.
A Pitypang Óvodának nemcsak belsõ arca, belsõ tevékenysége van. Aktív részt vállal a település életében, – egyfajta kulturmissziót tölt be.
Egyrészt maga a hely predesztinálja erre, másrészt az óvoda dolgozóinak hozzáállása.
Óvodai életünk eseményeit, tevékenységeit (ami a konkrét, gyakorlati, megvalósítása az elméletben felvázoltaknak) egy tarka mezei virágcsokorba szedtem, amit szeretettel átnyújtok az olvasóknak.
Egy-egy esemény – egy- egy virágszál. Vannak olyan virágok, amelyek minden évben a csokor alkotórészei. Ilyenek: szõlõszüret, mustkészítés, szõlõlekvárfõzés, kukoricatörés, õszi kincsek (termések) gyûjtése, Mikulás ünnepség, karácsonyfa-ünnepség, betlehemes játék az egész falunak, farsangi lakodalmas, kiszebábégetés – szintén az egész falunak, egész napos kirándulás a környékre (Budapest, Martonvásár, Székesfehérvár, Bábolna, Fertõrákos és stb.) ünnepi mûsorok átadása myugdíjasklubban, Evangélikus Szeretetházban, idõsek napján, Falukarácsonyon, a világháború áldozataira emlékezés az emlékmûnél virággal, gyertyagyújtással, évzáró ünnepség, hangverseny látogatások Gyõrben, születésnapok megünneplése Börcsikék oviújság évenkénti megjelenése (immár 7. alkalommal) nyílt nap az óvodában, március 15.-e közös megünneplése az iskolával, bábszínház, bûvészek, biciklisnap.
Vannak egyszeri, vagy nagyon ritka események, amelyek csak alkalmanként színesítik csokrunkat: szereplés a Nyugat Kapujában millenniumi fesztiválon, ahol különdíjat kaptunk, diófaültetés közösen a nyugdíjasokkal, egy gyermek – egy fa akció keretében a hatalmas udvar fásítása, gyermekírók látogatása (Gazdag Erzsi, Marék Veronika) kulturális mûsor adása a kettõs kereszt és a napóra avatásán, múzeumlátogatás, koncertlátogatás.
Már nyiladozik az új virágszál: egy baba-mama kör kezdte meg mûködését.
Az óvoda kapuja nyitva áll: ki is megyünk rajta a nagyvilágba és be is lehet rajta jönni!
A különféle civil szervezetek rendezvényeihez igyekszünk személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. (képzõmûvészeti kiállítások, irodalmi kávéház, polgári esküvõ, állófogadások)
Ezekbõl mi kiszûrjük, adaptáljuk mindazt, amit nevelõmunkánkban, a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével hasznosítani tudunk. (kiállításon való viselkedés, véleményalkotás egy-egy képrõl, stb.)

Hogy is mondta Veres Péter, a költõ?

„ide kell hoznunk a nagyvilágot
Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó,
Ami nemes és amit érdemes”

Ne feledjük: amilyenek a Börcsikék, olyanok a Börcsiek!!!

Polgárdy Zsoltné óvodavezetõ
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
9152 Börcs, Erzsébet tér 4/a,
Tel.: 96/553-244

 


BÖRCS 2008 ©